Memperkuat ketahanan jiwa-4

resilience-2i01xgeTulisan ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya

Mempunyai jiwa yang tahan banting akan dapat mengurangi seseorang terkena gangguan jiwa. jiwa yang tahan banting juga akan dapat membuat hidup seseorang lebih sukses, dapat segera bangkit ketika terkena badai kehidupan.

Berikut ini beberapa factor yang akan memperkuat ketahanan jiwa:

  • Mempunyai kedekatan hubungan dengan keluarga dan teman. Anak yang mempunyai banyak teman dan sahabat akan lebih kuat ketahanan jiwanya. Begitu pula, anak yang mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua dan saudara saudaranya juga akan mempunyai ketahanan jiwa yang lebih kuat dibandingkan dengan anak yang tidak dekat dengan saudara maupun anak yang tidak punya sahabat atau teman dekat.
  • Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri dan percaya akan kemampuan diri. Anak yang terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, terlalu keras dalam mengkritik dirinya sendiri, biasanya mempunyai jiwa yang rapuh. Begitu pula, anak yang tidak percaya akan kemampuan dirinya akan membuat diri anak tersebut tergantung kepada orang lain.
  • Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Kemampuan mengendalikan emosi sehingga tidak mudah meledak marah atau terlalu mudah merasa sedih akan membuat seorang anak lebih tahan menghadapi tekanan jiwa. Kemampuan mengendalikan perasaan dan emosi juga akan membuat seorang anak dapat berkawan dan bergaul dengan baik.
  • Mempunyai kemampuan memecahkan masalah dan komunikasi. Seorang anak dengan kemampuan memecahkan masalah dengan baik, akan dapat mengatasi setiap masalah dengan tepat sehingga hal tersebut akan membuat jiwanya lebih tahan banting. Kemampuan komunikasi yang baik juga akan membuat seorang anak lebih mudah dalam mengatasi masalah dalam kaitannya dengan orang lain. Hal ini akan membuat sang anak menjadi lebih kuat ketahanan jiwanya.
  • Gemar menolong orang lain. Anak yang gemar menolong orang lain cenderung mempunyai jiwa yang kuat dan tahan banting.

Bersambung

Salurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf anda ke Tirto Jiwo melalui Rekening Bank Mandiri KCP Purworejo No Rek. 136-00-1074619-3 a/n Yayasan Islam Ummy Divisi Tirto Jiwo

Leave a Reply